Rozmowa z Aleksandrą Karnicką, kierowniczką Ośrodka Teatralnego Rondo i Jolantą Krawczykiewicz, dyrektorką Słupskiego Ośrodka Kultury

Gazeta Świętojańska: Co można powiedzieć o skutkach decyzji związanych z pandemią dla Teatru Rondo?

Kalendarz Teatru, precyzyjnie układany wespół z kinem Rejs, z którym dzielimy salę widowiskową ze względu na remont budynku, w którym kino funkcjonowało, rozsypał się absolutnie. Wielość wydarzeń, spektakli, koncertów, seansów, ale i tego, co w naszym przypadku najważniejsze, codziennej pracy z zespołami – zawieszone, przełożone, odsunięte w czasie. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Tańca „Sfera Ruchu. Otwórz oczy”, organizowany przez Stowarzyszenie „Enza”
w partnerstwie z nami został przełożony na jesień. Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego przesunięte na…. czas bliżej nieokreślony. Łączy się to z przesunięciem również Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora Sam na scenie planowanego na początek czerwca. Podobny problem mają wszyscy organizatorzy eliminacji tych „mistrzostw Polski w słowie”. Pojawiają się apele o przełożenie na jesień. Wiele niewiadomych spędza wszystkim sen z powiek, zatem nie jesteśmy odosobnieni.

IV Ogólnopolski Festiwal Alternatywnych Teatrów Tańca „Otwórz oczy” 2016

Co jest dla Was największą stratą?

Kontakt z ludźmi. Puste sale prób, sala widowiskowa, nawet korytarze napawają smutkiem i refleksją o stanie zawieszenia. To przykre i obciążające. Jeśli chodzi o finanse, również odczujemy stratę, ale nie jest ona tak dramatyczna jak ta pierwsza.

Jaka pomoc mogłaby dać nadzieję/poprawić sytuację/uratować Teatr?

Nie jesteśmy teatrem instytucjonalnym, nie zatrudniamy aktorów, nie mamy też tak ciężkiej sytuacji jak teatry prywatne. Mimo zawieszenia działalności mamy nadzieję na szybki powrót do pracy. Żyjemy nadzieją, że kiedy wirus minie, nasi codzienni uczestnicy i widzowie wrócą do nas stęsknieni za nami, tak bardzo jak my za nimi teraz tęsknimy.

Zobacz wszystkie wypowiedzi w ramach Życia codziennego w czasach zarazy


Jak wygląda dzisiaj praca Teatru? Jakie środki zaradcze zastosowaliście do tej pory i jakie mogą nastąpić w przypadku przedłużenia lub pogorszenia bieżącego stanu rzeczy?

Sam teatr nie jest zamknięty, jednak zawiesiliśmy swoją działalność. Duża część pracowników zdecydowała się na wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych czy nadgodzin. Część pracowników wykonuje pracę zdalnie, jeśli ich stanowisko na to pozwala. Część nadrabia zaległości w systematyzowaniu dokumentacji, pisaniu projektów, porządkowaniu wirtualnych zasobów, ale i garderób. Wszyscy pracownicy mają świadomość zagrożeń płynących z niedostosowania się do obostrzeń w kontaktach międzyludzkich i zachowują zalecaną ostrożność.

Czy robicie w tym czasie coś dla innych?

Nie porzuciliśmy naszych uczestników zajęć, organizujemy recytatorskie konsultacje online, nagrywamy filmowe lekcje z choreografią dla tancerzy teatru tańca, wysyłamy dzieciom i młodzieży zadania do realizacji w domu, instruktorzy są dyspozycyjni online. Porządki archiwalne cyfrowych zasobów pozwoliły nam również na umieszczenie w zakładce SOK TV technicznych nagrań spektakli. Pojawiły się dwa pierwsze: Teatru Tańca Enza „Alicja w krainie bzu” w reżyserii Gabrieli Keller Janus i Teatru Obywatelskiego „Stara kobieta wysiaduje” w reżyserii Stanisława Miedziewskiego.

Odrobinę przenieśliśmy swoją działalność do świata wirtualnego. Będziemy prowadzić transmisję live Międzynarodowego Dnia Teatru, podczas którego Michał Studziński zagra monodram oparty o motywy z powieści Fiodora Dostojewskiego  „Iwan Karamazow zwraca bilet” w reżyserii Stanisława Miedziewskiego.

Iwan Karamazow poddaje w wątpliwość kategorie metafizyczne takie jak cnota, dobro, zło, miłość bliźniego oraz ich pochodzenie. Obnaża manicheistyczną naturę Stwórcy i jego dzieła. Nie jest to jednak równoznaczne z odrzuceniem Boga. Sprzeciw bohatera wobec sposobu, w jaki urządzony został świat, jest dużo bardziej wyrafinowany i przemyślany niż prosty ateizm. Konsekwentnie i bezlitośnie podważa on boski plan, sens stworzenia, a nawet kompetencje Boga. Służą mu do tego opowieści o osobach, których działania zawężają znaczenie słowa „nieludzki”, bowiem to, co już raz przez człowieka zostało uczynione, jest ludzkie.

Jedno jest pewne:  w XXI wieku egzystencjalne dylematy Dostojewskiego nie tracą na aktualności, a kolejne pokolenia wciąż mogą przejrzeć się w jego prozie jak w zwierciadle; nie krzywym, wręcz przeciwnie – krystalicznie, bezlitośnie czystym…

Nagroda za najlepszą rolę męską na XXI Międzynarodowym Festiwalu Kameralnych Spektakli na podstawie F. M. Dostojewskiego w Starej Russie i Nowogrodzie Wielkim w Rosji.

27 marca 2020 roku – będzie pod każdym względem wyjątkowy.

Jeśli obecna sytuacja potrwa dłużej z pewnością pojawią się nowe propozycje, czas pokaże…

Ośrodek Teatralny Rondo – to dział Słupskiego Ośrodka Kultury, którego misją jest tworzenie sprzyjających warunków pracy dla twórców nieprofesjonalnych w dziedzinie teatru oraz łączenie działań w zakresie twórczości profesjonalnej i amatorskiej. Przybliżanie sztuki teatru szerokiej publiczności poprzez organizowanie spektakli, festiwali teatralnych, konkursów i spotkań oraz wykorzystywanie technik teatralnych w działaniach edukacyjnych, wychowawczo-profilaktycznych i terapeutycznych. Istotą powyższych działań jest nauczanie innych korzystania z dóbr kultury i bycia jej aktywnym uczestnikiem.

Teatr jest sztuką, która skupia wszystkie inne jej dziedziny, dlatego Teatr Rondo podejmuje działania wyzwalające twórczy potencjał artystów wokół teatru (fotografia, muzyka, film, literatura, plastyka), co z kolei pozwala na integrowanie środowiska twórców i jednocześnie buduje różnorodną grupę twórców i odbiorców skupionych wokół „Ronda”.

Dzięki swym specyficznym funkcjom techniki teatralne mogą być wykorzystywane nie tylko w wymiarze artystycznym, ale także wychowawczym, profilaktycznym i terapeutycznym, dlatego w Teatrze Rondo podejmowane są inicjatywy dotyczące promocji zdrowia i zapobiegania patologiom społecznym. Poprzez wysoką jakość proponowanych realizacji (spektakli, koncertów, zajęć warsztatowych, festiwali, konkursów, promocji książek, projektów interdyscyplinarnych) Teatr podwyższa kompetencje odbiorców kultury, co podnosi potencjał społeczeństwa w ogóle. Docelowo mieszkańcy Słupska dzięki uczestnictwu w naszych działaniach rozwijają swoją kreatywność również w innych dziedzinach życia.

Więcej informacji o działaniach i ludziach na http://www.sok.slupsk.pl/index.php/pracownie/teatr-main

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here