Multimedialny zapis spotkania z Wojciechem Kaczmarczykiem, Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wojciech Kaczmarczyk*:

Choć NIW istnieje dopiero dwa lata, to prace nad jego powstaniem rozpoczęliśmy z prof. Piotrem Glińskim już w 2012 roku. Ich efektem jest powstanie dwóch nowych instytucji: Komitetu ds. Pożytku Publicznego i Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO), którego jestem Dyrektorem. Udało nam się z funduszy hazardowych wygospodarować 4 proc. na Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Udało nam się doprowadzić do nowego podziału funduszu hazardowego: od dwóch lat  4 proc. ze środków loteryjnych przeznaczane jest tylko na rozwój organizacji obywatelskich, realizację ich misji i zadań statutowych (pozostałe  75 proc. idzie na sport, 20 na kulturę, 1 proc. na fundusz prewencyjny). Powstały 3 zupełnie nowe programy wsparcia finansowane z funduszu hazardowego i dodatkowych środków budżetowych. Te 4 proc. to ok. 49 mln zł rocznie 

Realizujemy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, program wsparcia wolontariatu długoterminowego (Korpus Solidarności) oraz Program Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych. Na ukończeniu jest Program Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, rozpoczynamy prace nad bardzo ważnym programem dla organizacji poradniczych.

Przeprowadziliśmy już 19 konkursów, rozdzielono ponad 260 mln złotych. W styczniu ogłosimy II edycję konkursu w ramach PROO1, na który w roku 2019 wpłynęło prawie 4 000 wniosków na sumę  ponad 1 mld 800 mln złotych z czego mogliśmy sfinansować wnioski tylko na sumę 90 mln.

Od lewej: Wojciech Kaczmarczyk, Piotr Stec. Więcej zdjęć tutaj

Trwają prace nad Radą Dialogu Obywatelskiego. Ustawa o Radzie powinna pojawić się najpóźniej na wiosnę 2021 r. po to, by nowa Rada Dialogu Obywatelskiego zastąpiła, z szerszymi kompetencjami i z większą reprezentacją organizacji obywatelskich, obecnie działającą Radę Pożytku Publicznego.  

Jesteśmy otwarci na pomysły, w najbliższym czasie rozpoczniemy prace nad uproszczeniami funkcjonowania ngo dające większe możliwości ich działania. Najpóźniej w 2021 roku  zakończymy prace  nad nowelizacją Ustawy  o działalności pożytku publicznego w rozdziale drugim reforma zlecania zadań publicznych. To bardzo ważna nowela dla 3 sektora.

Mamy złe nawyki współpracy, organizacje pozarządowe wciąż są petentem, który musi długo pukać do drzwi administracji publicznej. Trzeba te złe nawyki eliminować, stwarzać nowe warunki dla funkcjonowania 3 sektora.

Trochę sobie sami „nagrabiliśmy” przez te 30 lat. Mówię w liczbie mnogiej, bo sam przez lata działałem w sektorze. W rozmowach z władzą staraliśmy ją przekonać do powierzania nam zadań, grając głównie jednym czynnikiem: ceną. To był błąd! Organizacje pozarządowe nie są od tego, by robić coś taniej, bo dlaczego organizacje pozarządowe mają coś robić taniej? Jak biznes ma wybudować drogę, to ta droga nie ma być tańsza, tylko dobra. Organizacje mają wykonywać swoje zadania profesjonalnie. W ngo pracują społecznicy, ale społecznicy, którzy od kilkudziesięciu lat ten temat, temat swojej działalności, rozgryźli. Są autorytetami społecznymi w swojej działalności i dlatego mają realizować swoje działania ze środków publicznych.

Pracujemy nad tym, by w przyszłej perspektywie środków europejskich znaleźć uzupełniającą przestrzeń dla tego, co robimy w PROO; środki z EFS-u powinny także służyć rozwojowi organizacji obywatelskich, które będą realizować zadania publiczne. Tak więc jeśli organizacje mają być wykonawcami zadań publicznych i mają być partnerem władzy w realizacji zadań publicznych, to muszą być coraz bardziej profesjonalne, mieć coraz więcej pracowników, w tym na etatach; nie mogą bazować tylko na wolontariacie, bo to wprawdzie bardzo ważny element działalności, ale uzupełniający, nie może być jedynym. W ciągu najbliższych 7-10 lat organizacje wykonają milowy krok, będą zasobniejsze, będą miały więcej kompetencji i zrealizowanych więcej zadań publicznych. Dążymy do tego i mamy plan, by do tego doprowadzić, ale to praca zakreślona na lata. 

25-lecie Nagrody Bursztynowego Mieczyka: spotkanie z Wojciechem Kaczmarczykiem

*Wojciech Kaczmarczyk (ur. 7 października 1965 w Kielcach) – polski urzędnik, nauczyciel akademicki, badacz trzeciego sektora, w 2016 sekretarz stanu w Kancelarii Premiera oraz pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania. 20 listopada 2017 został dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Objął również funkcje sekretarza Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i członka Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony rządowej. Za i więcej: wikipedia.pl

Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności, 7 grudnia 2019 w ramach Gali 25-lecia Nagrody Bursztynowego Mieczyka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here