Tylko u nas: dwugłos radnych Rady Miasta Gdańska po każdej sesji! Co było najważniejsze z punktu widzenia przedstawiciela koalicji rządzącej? Jak widział sesję reprezentant opozycji? Odpowiedzi co miesiąc w Gazecie Świętojańskiej – zapraszamy do lektury i dyskusji.

Zobacz pełny zapis wideo: 19. Sesja Rady Miasta Gdańska kadencji 2018-2023. 2020.01.30

Cezary Śpiewak-Dowbór*

Początek styczniowej sesji Rady Miasta Gdańska przebiegł w sposób szczególny. Jako klub radnych Koalicji Obywatelskiej uznaliśmy, że nie możemy przejść obojętnie wokół tak zwanej reformy sądownictwa, która w gruncie rzeczy okazuje się dewastacją sądownictwa i próbą upolitycznienia sądów. A w konsekwencji – dewastacją ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wyrażonego w Konstytucji. Konstytucji, która obowiązuje z woli Narodu wyrażonej w referendum. Zgodnie z wolą Narodu władza sądownicza należy do sądów, a nie do polityków, czy podległych im urzędników.

Nie można udawać, że odpowiedzialność za próby upartyjnienia i uzależnienia sądownictwa od polityków ponoszą tylko mniej lub bardziej eksponowani posłowie partii Prawo i Sprawiedliwość. Ta odpowiedzialność polityczna spoczywa na każdym członku i na każdym radnym PiS, który nie ma odwagi przeciwstawić się złu, które jest wyrządzane Rzeczypospolitej Polskiej. Radni zostali wybrani przez mieszkańców i mogą być radnymi niezależnymi. Nie muszą firmować swoimi twarzami organizacji, która próbuje wejść z butami politycznych namiestników do sądów i trybunałów.

Jako klub radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec politycznej ingerencji przez partię Prawo i Sprawiedliwość w niezależną władzę sądowniczą. Dlatego też, na wyraz naszego sprzeciwu wobec dewastacji wymiaru sprawiedliwości, opuściliśmy salę obrad na czas oświadczenia klubu PiS.

W dalszej części porządku obrad dyskutowaliśmy i głosowaliśmy nad wieloma istotnymi uchwałami.

Uchwałą wprowadziliśmy jeden wspólny bilet na terenie Gdańska. Bilet okresowy, którego posiadacze będą mogli korzystać zarówno z autobusów i tramwajów, jak i pociągów SKM, PKM oraz POLREGIO – w granicach administracyjnych Gdańska, dla posiadaczy Karty Mieszkańca. Wszystko to w cenie 99 zł miesięcznie. Przegłosowane rozwiązanie powinno zdecydowanie usprawnić komfort korzystania z komunikacji miejskiej – umożliwi wygodne przesiadki pomiędzy autobusami i tramwajami a pociągami. Sądzę, że zdecydowanie poprawi poziom wykorzystania PKM. Z kolei na włączeniu pociągów POLREGIO skorzystają m.in. mieszkańcy Oruni. Pociągiem POLREGIO z Oruni do Wrzeszcza można dojechać w 12 minut – od kwietnia już w ramach jednego wspólnego gdańskiego biletu.

Podjęliśmy uchwałę, która reguluje i dookreśla sposób przewozu rowerów i wózków w autobusach i tramwajach. Rowery będą mogły być przewożone tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach ze stojakami lub pasami. Proces dostosowania taboru autobusowego i tramwajowego będzie przebiegał sukcesywnie, ale istotna część stojaków i pasów powinna pojawić się w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Styczniowa sesja Rady Miasta Gdańska przyniosła również zmiany w Budżecie Obywatelskim. Dla nas, jako radnych klubu Koalicji Obywatelskiej, szczególnie ważne są inwestycje w dzielnicach, inwestycje najbliżej mieszkańców. Budżet Obywatelski to jedno z najważniejszych źródeł takich inwestycji, obok budżetów Rad Dzielnic. Przypomnijmy – budżetów Rad Dzielnic 3-krotnie zwiększonych w poprzedniej kadencji z inicjatywy radnych Platformy Obywatelskiej. Budżet Obywatelski stał się formą zaangażowania społecznego, a przede wszystkim formułą wzięcia odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie przez mieszkańców Gdańska. Jak bowiem lepiej rozwijać otwarte społeczeństwo obywatelskie niż poprzez zaangażowanie w lokalne sprawy?

Jako radni Koalicji Obywatelskiej analizujemy każdą edycję Budżetu Obywatelskiego, zgłaszane projekty – zarówno te oddane do głosowania, jak i te, które z różnych przyczyn nie mogły zostać poddane pod głosowanie. Analizujemy wyniki, udział mieszkańców, zarówno w całym mieście, jak i w poszczególnych dzielnicach.

Budżet Obywatelski w klasycznej formie to jednak nie wszystko. W tym roku wspólnie z Panią Prezydent Aleksandrą Dulkiewicz i Wiceprezydentem Piotrem Borawskim wprowadzamy kolejne ulepszenie – Zielony Budżet Obywatelski. Mieszkańcy Gdańska obok puli na ogólnomiejskie i dzielnicowe projekty w budżecie obywatelskim, otrzymają do dyspozycji pulę na zielone, ekologiczne propozycje. Zielone projekty będzie można zgłaszać w pięciu obszarach: nasadzanie, przestrzenie rekreacyjne, renowacja, ogrody deszczowe i parki kieszonkowe.

Wszystko po to, by Gdańsk – Miasto Wolności i Solidarności – było także miastem świeżego powietrza, miastem pełnym zieleni, a w końcu miastem możliwie jak najbardziej wolnym od globalnych problemów związanych z ocieplającym się klimatem.

*Cezary Śpiewak-Dowbór, Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska

Kazimierz Koralewski*

W dniu pierwszej w tym roku sesji pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę Panią Skarbnik Miasta Teresę Blacharską,  która przez 12 lat pełniła tę funkcję. Ceniliśmy ją za fachowość w zarządzaniu finansami publicznymi. Trzeba przyznać, iż była to osoba niezwykle lojalna w stosunku do Prezydenta Miasta i jedna z najlepiej wynagradzanych współpracowników.  Jej  funkcję przejęła Pani Izabela Kuś z Wydziału Programów Rozwojowych, z którą liczymy na dobrą współpracę.

Obrady rozpoczęły się od politycznego protestu przeciw reformie sądownictwa radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy wyszli z Sali w czasie oświadczenia klubowego radnych Prawa i Sprawiedliwości. „Władza sądownicza należy do sądów, a nie do polityków” – stwierdzili.  Trudno polemizować na samorządowym forum z tym, co na mają na myśli, mówiąc „władza sądownicza”, bo wydaje się, iż nikt nie zabrania niezawisłym sądom orzekania zgodnie z obowiązującym prawem.  Myślę, że bieżąca polityka, w której radni KO biorą intensywny udział, była przesłanką do takiej akcji, a którą traktujemy jako okazję  przykrycia podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, czy też kontrowersyjnych programów finansowanych przez miasto Gdańsk.

Niedawno zdecydowano o darmowych przejazdach dla uczących się, młodych gdańszczan. Smutne, że skutkuje to przyjęciem przez rządzących nowej taryfy w komunikacji miejskiej, by uzupełnić ubytek w przychodach. Będzie ona obowiązywać od 1 kwietnia br. Cena biletu normalnego na jeden przejazd wzrośnie z 3,20 zł do 3,80 zł, natomiast biletu jednogodzinnego z 3,80 zł do 4,40 zł. Cena biletu 24–godzinnego wzrośnie o złotówkę i wyniesie 14 zł. Ceny biletów ulgowych wzrosną proporcjonalnie. Cena biletów miesięcznych, ważnych od poniedziałku do piątku, obowiązujących na terenie Gdańska, to 90 zł. Z kolei cena biletów okresowych, ważnych od poniedziałku do niedzieli, wyniesie 99 zł.  Co ciekawe, posiadacze biletów okresowych oraz Karty Mieszkańca Gdańska będą mogli korzystać – w granicach Gdańska – z przejazdów autobusami, tramwajami, a także pociągami SKM, PKM i Przewozów Regionalnych.

Jesteśmy przekonani, że warto przyjrzeć się wydatkom sponsorskim spółki miejskiej Gdańskie Autobusy i Tramwaje oraz wynagrodzeniom zarządu spółki.

Radni rządzący, mimo oporu radnych PiS, większością przegłosowali także uchwałę, która precyzuje zasady przewozu wózków inwalidzkich, dziecięcych i rowerów w pojazdach gminnego transportu zbiorowego.  Okazuje się, że rowery mogą być przewożone tylko w tych pojazdach, które wyposażone są w zabezpieczające pasy mocujące lub stojaki/wieszaki.  Liczba przewożonych rowerów zależy od liczby pasów/wieszaków/stojaków w pojeździe i ma być określona na piktogramie przy wejściu do pojazdu. Tak, aby pasażer miał czytelną i łatwo dostępną informację, gdyż to on  jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia przewożonego roweru oraz sprawowania nadzoru nad nim podczas jazdy. Ponosi też odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z niewłaściwym przewozem roweru. Przy wsiadaniu do pojazdu pierwszeństwo mają osoby na wózkach inwalidzkich oraz pasażerowie z wózkami dziecięcymi – przed pasażerami przewożącymi rowery.

Jednak gdy rowery zajmą miejsca to na dalszych przystankach nie wolno wypraszać ich z pojazdu gdy pojawi się wózek. Mama z dzieckiem lub inwalida na wózku poczeka na następny autobus lub tramwaj.  Hulajnogi oraz inne urządzenia transportu osobistego będą mogły być przewożone, po złożeniu, jako bagaż.

Na sali obrad obecni byli także motorniczy i kierowcy pracujący w miejskiej spółce Gdańskie Autobusy i Tramwaje, którzy wielokrotnie podczas sesji wyrażali głośno swój sprzeciw wobec nowych regulacji.  Zdarza się wiele sytuacji konfliktowych w związku z przewożeniem rowerów, a przecież nie chcemy być przewożeni przez zdenerwowanych kierowców.

Na styczniową sesję RMG trafił też projekt uchwały zakładający ustanowienie tzw. Zielonego BO. Jego pula na 2021 rok wyniesie około 4 mln złotych.

Nowa formuła Budżetu Obywatelskiego przewiduje wydzielenie środków na tzw. Zielony Budżet. W głosowaniu mieszkańcy otrzymają dodatkowy 1 punkt, który będzie można przyznać na „projekty zielone” w dzielnicach i 1 punkt na „projekt zielony ogólnomiejski”.  To pilotażowy, i pierwszy w Polsce, sposób na wyodrębnienie w budżecie obywatelskim projektów, których założeniem jest rozwój terenów zielonych. Ubolewamy, że nie dodano środków na ten pomysł, lecz okrojono istniejący budżet. Mają to być nasadzenia roślinności, przestrzenie rekreacyjne, mikro parki tzw. kieszonkowe, ogrody deszczowe, renowacja istniejącej zieleni.

Zaopiniował to radny Przemysław Majewski – „Moim zdaniem jest to pewna proteza”.  Brakuje w budżecie środków na poważną retencję mimo rosnących dochodów miasta w ostatnich latach.

Patem zakończyła się próba przyjęcia Programu Edukacji Kulturowej, który został odesłany do dalszych prac w stosownej komisji Rady Miasta. Zarzuciliśmy Pani Prezydent próbę wprowadzenia „seksualizacji dzieci i młodzieży” do szkół i przedszkoli pod pretekstem, zapisanego w „Strategii Miasta Gdańska 2030”, kształtowania kulturowych postaw młodych gdańszczan. Projekt tej uchwały spotkał się z ostrą krytyką rodziców dzieci, którzy przed budynkiem Rady Miasta przygotowali pikietę protestacyjną.

Jestem przekonany, iż skutkiem zmiany na funkcji skarbnika miasta nie było w programie przetasowań budżetowych, więc takich zmian spodziewam się w lutym br.

*Kazimierz Koralewski, Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here