Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Gdańsku zapraszają do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” za rok 2019.

W ubiegłym roku odbyła się II edycja Pomorskiej Nagrody Literackiej. Do konkursu stanęło aż 350 pozycji książkowych. 24 października 2019, podczas uroczystej gali w Centrum św. Jana
w Gdańsku, poznaliśmy laureatów Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”, którymi zostali:

Monika Milewska za powieść „Latawiec z betonu”  w kategorii Literacka Książka Roku

oraz zespół redaktorów: Ewa Barylewska-Szymańska, Katarzyna Rozmarynowska, Zofia Maciakowska i Wojciech Szymański – twórcy książki „Gdańskie ogrody”, nagrodzonej w kategorii  Pomorska Książka Roku.

Nagrodę za „Całokształt pracy literackiej” otrzymał Aleksander Jurewicz.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” za rok 2019.

Pomorską Nagrodę Literacką przyznaje się autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu, bądź autorom dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską oraz za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury, książki i czytelnictwa w roku poprzedzającym jej wręczenie. Miejsce publikacji książek nie ma znaczenia.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

 1. Literacka Książka Roku – oceniane będą utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka
  o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny
 2. Pomorska Książka Roku – oceniane będą publikacje związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe
 3. Całokształt pracy literackiej – oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania
  w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Prawo do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Nagrody Literackiej przysługuje:

 1. stowarzyszeniom i związkom literackim,
 2. redakcjom czasopism literackich,
 3. wydawnictwom,
 4. wyższym uczelniom humanistycznym,
 5. stowarzyszeniom regionalnym,
 6. bibliotekom,
 7. instytucjom kultury,
 8. mediom,
 9. członkom Jury Pomorskiej Nagrody Literackiej.

Zapraszamy do zgłaszania publikacji, które Państwa zdaniem zasługują na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Literacką za rok 2019.  

Każdy Podmiot ma prawo zgłosić kandydaturę w każdej z trzech kategorii. Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące publikacji z roku 2019.

Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem oraz z załączonym egzemplarzem zgłaszanej książki, prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2020 na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk

Po zakończeniu prac jury, nadesłane w zgłoszeniach książki zostaną włączone do księgozbioru Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Fundatorem Pomorskiej Nagrody Literackiej jest Samorząd   Województwa Pomorskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 301-48-11 w. 221 (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – Sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej:

Barbara Blacharska e-mail: barbara_blacharska@wbpg.org.pl) Strona www: http://www.wbpg.org.pl/tresc/pomorska-nagroda-literacka-0

Materiał tekstowy nadesłany przez Organizatorów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here