Mała rewolucja w grantach na rok 2020: dwa konkursy, nowe przepisy i bardzo restrykcyjne regulacje. Przed pisaniem zaleca się przeczytanie ze zrozumieniem, zmian jest naprawdę wiele.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2020 – wsparcie zadań dotacją powyżej 40 000 zł.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami:

  1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
  2. Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 188/XV/19 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
  3. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057)
  4. Uchwały Nr 1199/100/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego: „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2020 – wsparcie zadań dotacją powyżej 40 000 zł.

Za i więcej na: https://bip.pomorskie.eu/a,62575,ogloszenie-8519.html?fbclid=IwAR1sQBogWYtbPScirxsF-HM_Zk_A7-k7CYOFWa9e9NKcWf5PSwVnC64WV_g

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here