Świętojańskie wideo

Wiec przeciwko nienawiści i przemocy, Gdańsk 14/1/19

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nagrody Burmistrza Miasta Rumi za działalność kulturalną

Opublikowano: 26.02.2009r.

W czwartek, 26 lutego br., o godz. 12, Burmistrz Miasta Rumi zaprasza do dużej Sali Obrad Urzędu na uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza Miasta Rumi za działalność kulturalną na rzecz miasta.

Doroczne Nagrody Burmistrza Miasta Rumi za osiągnięcia w dziedzinie kultury za 2008 rok otrzymują:

1. Teresa Kaleta - za działalność na rzecz krzewienia kultury śpiewaczej. Prezes Chóru Św. Cecylii, który istnieje nieprzerwanie od 1923 roku przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. W Rumi. Pani Teresa Kaleta jest od 1966 roku związana z chórem, nieprzerwanie pracując społecznie na rzecz zespołu. Od roku 1994 pełni funkcję Prezesa. Pod jej kierownictwem chór w 2008 roku zarejestrował swoja działalność jako "Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia" i jako organizacja pozarządowa współpracuje z UM Rumia.

2. Andrzej Sadłowski - za działalność na rzecz promocji miasta i popularyzowania jego ciekawej historii. Autor publikowanych na stronie internetowej www. rumia.edu.pl cyklu ok. osiemdziesięciu artykułów, edytowanych tematycznie pod wspólna nazwą "Dzieje Rumi". Pan Sadłowski sporządził pełną dokumentację prac archeologicznych prowadzonych na terenie ruin "Starego Kościoła" w Rumi oraz Kaplicy Przebendowskich w Zagórzu.

3. Elżbieta Waśkowska - za działalność na rzecz Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanislawa Ormińskiego. Pełni funkcję Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormiańskiego nieprzerwanie od 1988 roku do chwili obecnej. Pani Waśkowska organizowała dwadzieścia kolejnych edycji festiwalu, który jest jedna z najpoważniejszych imprez tego typu w Polsce. Ponadto pani Elżbieta Waśkowska pełniła wiele funkcji społecznych w chórze "Lira". Była przez wiele lat kierownikiem artystycznym, sekretarzem i skarbnikiem chóru.

4. Eugeniusz Zwara - za działalność społeczną na rzecz krzewienia kultury kaszubskiej. Prezes chóru "Rumianie", od wielu lat członek zespołów śpiewaczych działających na terenie Rumi, rodowity Rumianin. Pan Zwara jest społecznikiem, działaczem Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego oraz zapalonym propagatorem kultury kaszubskiej.

Wysokość nagrody dla każdej z wymienionych osób wynosi 2.000 zł brutto.

Za: Referatem Integracji Europejskiej i Promocji Urzędu Miasta Rumi