Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Rumia uzyskała kolejną dotację na tunel pod Janowem

Opublikowano: 15.09.2018r.

Rumia zdobyła kolejne unijne dofinansowanie na realizację węzłów integracyjnych. Wysokość dotacji to ponad 4 miliony złotych. Aneks do umowy podpisali w środę (12 września), na terenie urzędu miasta, wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski oraz burmistrz Michał Pasieczny.Nieczęsto się zdarza taka determinacja, jaką pan burmistrz i władze Rumi wykazały, aby mając dofinansowanie na poziomie 36% kosztów całości inwestycji, rozpocząć działania związane z inwestycją. Obecnie, między innymi wskutek zmian kursu oraz oszczędności poprzetargowych, mogliśmy dofinansować tę inwestycję do poziomu 50% – mówi wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski. – Oprócz cywilizacyjnych udogodnień, w postaci połączenia dwóch części miasta, będzie to istotne obniżenie emisji dwutlenku węgla. Ponadto, dzięki temu przedsięwzięciu, ponad 8 milionów pasażerów rocznie będzie korzystało z nowoczesnych rozwiązań. Z mojego punktu widzenia jest to znakomita inwestycja, dlatego raz jeszcze gratuluję determinacji – dodaje.

 

W ramach projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”, który poprzedził remont stacji kolejowej w Janowie, powstać ma między innymi: tunel łączący dwie części miasta, parkingi, ścieżki rowerowe oraz wiaty i zatoki autobusowe. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim usprawnienie ruchu drogowego oraz modernizacja okolicznej infrastruktury.

Dzięki tej inwestycji możliwa będzie również integracja różnych środków transportu. Oznacza to, że powstanie funkcjonalny i spójny system komunikacji drogowej, a co za tym idzie – zwiększy się liczba pasażerów, a zmniejszą się korki i emisja spalin.

Rumia jest podzielona torami kolejowymi, także jest to kluczowa inwestycja dla około 15 tysięcy osób, które korzystając z tunelu nie będą musiały objeżdżać miasta dookoła. Oprócz tego powstanie 250 miejsc parkingowych dla samochodów i parking rowerowy. Mamy nadzieję, że to spowoduje, iż mieszkańcy przesiądą się na kolej miejską – przyznaje burmistrz Michał Pasieczny.

Realizacja inwestycji jest możliwa, dzięki unijnemu dofinansowaniu, które wynosi już ponad 17,2 mln zł. Środki finansowe pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Obecnie do Starostwa Powiatowego w Wejherowie została złożona dokumentacja w celu uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie budowy, która według planów ma się zakończyć jeszcze w 2020 roku.

 

Materiał nadesłany