Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Rumia: Ostatnia droga hm. Zofii Borakowskiej

Opublikowano: 05.02.2018r.

To była ważna postać dla wielopokoleniowej społeczności Rumi.

27 stycznia 2018 roku o godzinie 5:35 odeszła na wieczną wartę harcmistrzyni Zofia Borakowska. Pani Zofia urodziła się w roku 1935. Z zawodu była lekarzem, ale ogrom pracy poświęciła również harcerstwu, które było bardzo ważną częścią Jej życia. Druhna Zofia była zasłużonym instruktorem Hufca ZHP Rumia, pełniła funkcję Drużynowej 17. Rumskiej Drużyny Harcerskiej im. Krystyny Krahelskiej. Swoją służbę gorliwie wypełniała do końca swoich dni.

Rumski Hufiec ZHP w specjalnym rozkazie ogłosił 14-dniową żałobę (od 27 stycznia).

2 lutego 2018 na cmentarzu komunalnym w Rumi odbył się pogrzeb harcerki, działaczki NSZZ "Solidarność" oraz lekarki. 23 lutego oraz 6 marca o godz. 7.30 w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny odbędą się msze św. w intencji zmarłej.

 

Zobacz zdjęcia Zygmunta pałasz w galerii: Pogrzeb Zofii Borakowskiej, Rumia, 2/2/18, foto: Zygmunt Pałasz

Foto za: https://gazetarumska.pl/36873/odesza-harcmistrzyni-zofia-borakowska/

https://www.youtube.com/watch?v=wLYrP0F_iP0&feature=youtu.be

Rumia- Ostatnia droga z hm. Zofią Borakowską Jeżeli masz problem z "odpaleniem" filmu, kliknij tutaj.

 

 

 
Autor

obrazek

Zygmunt Pałasz
(ostatnie artykuły autora)

Isć trzeba - więc trzeba nam isć do nieba lub piekla bram.