Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Piotr Wyszomirski
(ostatnie artykuły autora)

Każdy ma swoje Indie gdzie indziej...

Razem kontra Horała - tym razem w sprawie uchodźców

Opublikowano: 14.09.2017r.

W czwartek 14.09 odbyła się konferencja prasowa Partii Razem pod Pomnikiem Gdynian Wysiedlonych. Konferencja dotyczyła interpelacji złożonej 5 września przez posła PiS Marcin Horałę w Radzie Miasta Gdyni. Żąda w niej gwarancji nieprzyjęcia uchodźców przez miasto. Partia Razem zdecydowanie sprzeciwia się temu pomysłowi.

 

– Miejsce konferencji jest nieprzypadkowe. Upamiętnia ono bowiem osoby, które z powodu konfliktu zbrojnego musiały opuścić swoje domy i wyruszyć w niepewną drogę. W takiej samej sytuacji są dziś tysiące Syryjczyków i Syryjek. Debatując o kryzysie migracyjnym zapominamy często, że mówimy o prawdziwych osobach. Niestety, politycy PiS-u zapewne nigdy nie próbowali wyobrazić sobie, że sami znajdują się w tak tragicznym położeniu – mówiła Paulina Ślusarczyk, członkini Zarządu Okręgu Gdańskiego Partii Razem.

– Gdyński PiS nie ma do zaoferowania rozwiązań dla realnych problemów mieszkańców i mieszkanek. Zamiast tego próbuje przed wyborami samorządowymi zbijać kapitał polityczny na straszeniu uchodźcami. Na przykład, rezolucja Horały odwołuje się do problemu braku mieszkań komunalnych i socjalnych. To jest realny problem, do którego PiS odwołuje się wyłącznie, kiedy może użyć go jako antyuchodźczej pałki. Radni PiS nie zgłosili nigdy żadnego projektu, żadnej uchwały ani poprawki do budżetu, by poprawić sytuację mieszkaniową w Gdyni, bo to wymagałoby rzeczywistej, merytorycznej pracy – zaznaczył Krzysztof Adamski, członek Rady Krajowej Partii Razem.

– Musimy uświadomić sobie, że migracje są faktem. Przykładem dobrej praktyki w zakresie zarządzania migracjami są działania Urzędu Miasta Gdańska, który wypracował szeroką strategię zwaną Modelem Integracji Imigrantów. W praktyce jest to dokument zawierający zbiór procedur i celów dla miasta, które mają ułatwić przyjmowanie i integrowanie przybyszów. Oprócz tego gdańszczanie i gdańszczanki z własnej inicjatywy skupiają się wokół Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, które na co dzień pomaga cudzoziemcom i cudzoziemkom w najróżniejszych sprawach. Jak dotąd w Gdyni nie powstała żadna podobna placówka, a przecież mieszkają tu ludzie z wielu krajów. Czas, by samorząd odpowiedzialnie i realistycznie podszedł do integracji i zainwestował w nią, zamiast próbować odsunąć od siebie problem – opowiadała Paulina Ślusarczyk.

– Straszy się nas, że przyjęcie kilku tysięcy ofiar wojny w Syrii grozi zamachami terrorystycznymi, podczas kiedy żaden sprawca zamachu w Europie (ani jeden!) nie był uchodźcą z tego kraju. Sprzeciwiamy się “rezolucji Horały” i przyjmowaniu podobnych uchwał przez samorządy. To cyniczne napędzanie strachu przed obcokrajowcami, aby zdobyć kapitał polityczny dla PiS, a praktyka, w której partia rządząca domaga się od rad miast uchwał chwalących jej politykę i zapewnień lojalności jest naganna – przekonywał Krzysztof Adamski.

Materiał nadesłany