Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Pawlak/Pigoński, Usta McQueena

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Mariusz A. Roman
(ostatnie artykuły autora)

Urodzony w 1969 roku, politolog, specjalizujący się w samorządzie terytorialnym, ukończył również studia podyplomowe na ...

Gdynia: Granty na kulturę przyznane

Opublikowano: 20.01.2017r.

Naszym zdaniem na takie miasto jak Gdynia to stanowczo za mało, ale to dłuższa dyskusja... Poniżej komunikat z magistratu bez skrótów i pełna lista beneficjentów.

Nie tylko drogi i chodniki czy inne inwestycje. Gdynia co roku przekazuje niemałe środki na realizację wydarzeń kulturalnych proponowanych przez zewnętrzne instytucje, organizacje czy fundacje. Właśnie poznaliśmy projekty, które zostaną zrealizowane w 2017 roku przy współudziale finansowym miasta. Tegoroczna pula to 375 tysięcy złotych.

Aby wyłonić najlepsze propozycje, ogłoszony został otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zgłoszono do niego 45 projektów. Opiniujące je komisja, złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta oraz gdyńskich organizacji pozarządowych, zebrała się 11 stycznia, aby wydać werdykt.

Wśród dwudziestu propozycji, które zyskały uznanie komisji, są kontynuacje wydarzeń już wcześniej realizowanych w mieście, ale znaleźli się też debiutanci. Najwięcej, bo 65 tys. zł otrzyma Fundacja Klinika Kultury na realizację letniego festiwalu Teatru Gdynia Główna pt. „Pociąg do Miasta 2017". W jego ramach będzie można obejrzeć bezpłatne, otwarte dla wszystkich spektakle, dla których sceną będą przywrócone do życia stare gdyńskie budynki, zapomniane podwórka i nowoczesne obiekty. Ta sama fundacja otrzyma również 31 tys. zł na kolejny projekt, czyli edukację kulturalną w Teatrze Gdynia Główna pod nazwą „Akcja/Edukacja".

Miasto dofinansuje też gros projektów związanych z kinem. Pomorska Fundacja Filmowa na przykład otrzyma po 20 tysięcy złotych na realizację trzech zadań: organizację 16. Pomorskich Warsztatów Filmowych, projekt Bajka w Centrum i 10. Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy. Z kolei Fundacja Okonakino zrealizuje dzięki wsparciu miasta projekt pt. Klimat na zmiany (12 000 zł), a Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa zorganizuje Dni krytyki filmowej (za 24 300 zł) oraz Filmową Majówkę w Dzielnicach (za 16 500 zł).

Dzięki miejskim funduszom (13 tys. zł), po Oksywiu i Orłowie, powstanie mapa sentymentalna kolejnej gdyńskiej dzielnicy - Grabówka. Realizacją tego zadania zajmie się Stowarzyszenie Traffic Design. Fundacja Blues Club będzie kontynuować organizację bluesowych oraz jazzowych jam sessions (20 000 zł), a Gdyńska Orkiestra Symfoniczna prowadzić będzie edukację muzyczną wśród mieszkańców Gdyni i okolic (10 000 zł). Kolejne projekty związane z obszarem muzyki to: Klub Muzyczny Alternative, który zrealizuje Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa (14 000 zł) oraz Muzyka XXL, zgłoszony przez Fundację Polihymnia (18 503 zł).

Dofinansowanie pomoże też Fundacji Pura przeprowadzić kolejną już, trzecią edycję architektonicznego festiwalu Open House (17 547 zł). Pozostałe projekty kulturalne, które otrzymały miejskie środki, to:

• Stowarzyszenie Gdyńska Strefa Kultury, Sztuki i Edukacji: Korzenie kultury - baśnie i mity - 11 650 zł,
• Fundacja Machina Fotografika: Miejskie Lekcje Fotograficzne - 25 000 zł,
• Fundacja Vademecum: Dzieci piszą 3 - 4 000 zł,
• Fundacja Vademecum: Wszystko jest filozofią - rozmowy niekontrolowane - 20 000 zł,
• Towarzystwo Miłośników Gdyni: Działania społeczno-kulturalne „Rozwijajmy swoje pasje" - 4 000 zł,
• Towarzystwo Miłośników Gdyni: Wydanie Rocznika Gdyńskiego nr 29 - 8 500 zł.

Komisja przyznająca tegoroczne granty obradowała w składzie: Karin Moder (Wydział Kultury UM Gdyni), Bernadeta Rąbalska (Wydział Kultury UM Gdyni), Olga Krzyżyńska (Wydział Kultury UM Gdyni), Maja Wagner (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Kultury), Maciej Szkudlarek (Fundacja 4 Sztuki), Kordian Kulaszewicz (Fundacja Adaptacja M&K) i Magdalena Madajczyk (Fundacja Dogtor).

Kontrolę merytoryczną nad realizacją zadań sprawuje Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.

Materiał nadesłany

Projekty, którym przyznano dofinansowanie:

1. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, 16. Pomorskie Warsztaty Filmowe - 20 000 zł
84,2 pkt
2. Fundacja Klinika Kultury - Pociąg do Miasta 2017 - Letni Festiwal Teatru Gdynia Główna - 65 000 zł
83,7 pkt
3. Fundacja Klinika Kultury - Akcja/Edukacja - edukacja kulturalna w Teatrze Gdynia Główna - 31 000 zł
81,8 pkt
4. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Bajka w Centrum - 20 000 zł
80,5 pkt
5. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - 10. Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy - 20 000 zł
80,2 pkt
6. Stowarzyszenie Gdyńska Strefa Kultury, Sztuki i Edukacji - Korzenie kultury - baśnie i mity - 11 650 zł
79,3 pkt
7. Fundacja Machina Fotografika - Miejskie Lekcje Fotograficzne - 25 000 zł
79 pkt
8. Fundacja Okonakino - Klimat na zmiany - 12 000 zł
77 pkt
9. Stowarzyszenie Traffic Design - Mapa sentymentalna Grabówka - 13 000 zł
75,3 pkt
10. Fundacja Polihymnia - Muzyka XXL - 18 503 zł
74,5
11. Fundacja Vademecum - Dzieci piszą 3 - 4 000 zł
73,8 pkt
12. Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa - Klub Muzyczny Alternative - 14 000 zł
73,2 pkt
13. Fundacja Vademecum - Wszystko jest filozofią - rozmowy niekontrolowane - 20 000 zł
68,2 pkt
14. Fundacja Blues Club - Jam session bluesowe oraz jazzowe - 20 000 zł
67,3 pkt
15. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa - Dni krytyki filmowej - 24 300 zł
67,2 pkt
16. Towarzystwo Miłośników Gdyni - Działania społeczno-kulturalne „Rozwijajmy swoje pasje" - 4 000 zł
65,3 pkt
17. Fundacja Pura - Festiwal Open House Gdynia - III edycja - 17 547 zł
64,2 pkt
18. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa - Filmowa Majówka w Dzielnicach - 16 500 zł
61,2 pkt
19. Towarzystwo Miłośników Gdyni - Wydanie Rocznika Gdyńskiego nr 29 - 8 500 zł
60,7 pkt
20. Gdyńska Orkiestra Symfoniczna - Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic - 10 000 zł
57,5 pkt

 

Za: Zespołem Prasowym UM Gdyni