Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Pawlak/Pigoński, Usta McQueena

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
20.01 Panel Polityki Społecznej, ECS

Opublikowano: 04.01.2017r.

Panel Polityki Społecznej ma stanowić próbę szerokiej dyskusji o problemach i wyzwaniach sfery polityki społecznej i mieszkaniowej na poziomie lokalnym.

Panel Polityki Społecznej ma stanowić próbę szerokiej dyskusji o problemach i wyzwaniach sfery polityki społecznej i mieszkaniowej na poziomie lokalnym. Chcielibyśmy przywrócić tę ważną tematykę na należne jej w sferze dyskusji publicznej miejsce. W ramach debaty wystąpią miejscy aktywiści zajmujący się problemami wykluczenia społecznego, zarówno z Gdańska, jak i z innych miast; urzędnicy samorządowi, znający problem od strony prawno-administracyjnej, lokalni politycy, tworzący programy służące rozwiązaniu problemów społecznych, jak również sami mieszkańcy dotknięci problemem biedy i wykluczenia.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk, Ruch Sprawiedliwości Społecznej.

Termin wydarzenia: 20 stycznia, Europejskie Centrum Solidarności, godz. 16.00 – 21.00. 

16.30 - 18.00 Mieszkalnictwo Komunalne. 
Dyskusja na temat problemów i wyzwań związanych z mieszkalnictwem komunalnym. Postaramy się zdiagnozować problem na przykładzie gdańskim, porozmawiać o rozwiązaniach praktykowanych w innych miastach Polski i Europy oraz zaproponować narzędzie służące poprawie stanu zasobu mieszkaniowego i dalszego rozwoju polityki mieszkaniowej w Gdańsku.18.00 - 18.15 przerwa

18.30 - 20 Polityka Społeczna. 
Dyskusja posłuży analizie problemów i wyzwań stojących przed miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, postaramy się o diagnozę głównych wyzwań, porównamy kontekst gdański z szerszym – ogólnopolskim i europejskim. Postaramy się zaproponować konkretne narzędzia poprawy sytuacji i polepszenia jakości usług komunalnych.

20.00 - 20.15 przerwa
20.15 - 21.00 Podsumowanie i wnioski

Goście: 
Panel mieszkaniowy: Agata Nosal-Ikonowicz (jako ekspertka); Piotr Grzelak (Miasto Gdańsk - lub ktoś wyznaczony); Marcin Grudziński (Ruch Sprawiedliwości Społecznej); moderatorka: Joanna Sobańska

Panel dotyczący pomocy społecznej: Jolanta Banach (Lepszy Gdańsk); MOPR (poprosiliśmy o wyznaczenie osoby); Krzysztof Iwanow (Mieszkańcy dla Sopotu); moderator: Jędrzej Włodarczyk 

W ramach podsumowania panelu, przygotujemy specjalną publikację zawierającą konkretne zalecenia w dziedzinie usprawnienia sfery polityki społecznej i polityki mieszkaniowej w Gdańsku.