11.12 Debata: Trzecia strona medalu. Jakie są źródła problemów pracowniczych w NGOsach?

Opublikowano: 08.12.2015r.

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku zapraszają do udziału w debacie pt. "Trzecia strona medalu. Jakie są źródła problemów pracowniczych w NGOsach?"

Termin: 11.12.2015, godz. 17.30

Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności

FB

Debata społeczna na temat warunków pracy w organizacjach pozarządowych budzi w ostatnich miesiącach coraz większe emocje. Z jednej strony pojawiają się głosy o znaczącej odpowiedzialności zarządów za niekorzystny stan rzeczy, inni z kolei obwiniają przede wszystkim oderwanie systemu grantowego od wymogów kodeksu pracy. Chcemy wspólnie, w gronie zaproszonych ekspertów oraz trójmiejskich organizacji pozarządowych, zastanowić się nad kondycją pracowniczą III sektora oraz możliwymi sposobami poprawy sytuacji.

W debacie udział wezmą:

dr Adriana Bartnik – prawniczka, socjolożka i politolożka. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Prowadzi szkolenia i interwencje kryzysowe w sporach pracowniczych z zakresu mobbingu, od kilku lat prowadzi także badania nad mobbingiem. Współpracuje z Akademicką Poradnią Prawną. Jest Ambasadorką Jawności Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Magdalena Chustecka – działaczka społeczna, członkini Komisji Pracujących w Organizacjach Pozarządowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Pracuje w Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Łukasz Broniszewski – działacz społeczny, prezes zarządu Fundacji Stabilo, członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Jako ekspert współtworzył dokumenty strategiczne i programowe na poziomie lokalnym i centralnym związane z funkcjonowaniem III sektora (m.in. Program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017).

Anna Miler – animatorka kultury, koordynatorka projektów i członkini zarządu w Stowarzyszeniu Arteria. Przez cztery lata pracowała w Gdańskim Archipelagu Kultury, z którego odeszła, żeby poświęcić się pracy w organizacji pozarządowej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie "Aktywność Obywatelska" na rok 2015.

Prowadzenie debaty:
Agnieszka Kaim – prezeska Fundacji Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”


Bezpośrednio po spotkaniu będzie możliwość zapisania się na bezpłatną konsultację prawną lub psychologiczną związaną z sytuacją pracowniczą w NGO.

Porad w ramach projektu udzielają ekspertki:
Magda Bellwon – prawniczka, mediatorka
Magdalena Goetz – psycholożka