Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nowa matura bez prezentacji

Opublikowano: 22.01.2013r.

Uczniowie, którzy w 2015 roku przystąpią do egzaminu maturalnego nie będą już musieli przygotowywać prezentacji. Zamiast tego czeka ich ustny egzamin. Ministerstwo edukacji przedstawiło koncepcję nowej matury.

Najważniejsze zasady przeprowadzenia egzaminu maturalnego nie zmienią się. Lista przedmiotów obowiązkowych pozostania taka sama, jak obecnie, tzn. język polski (część ustna i pisemna), język obcy (część ustna i pisemna), matematyka (część pisemna) i - dla wybranych uczniów - język mniejszości narodowej (część ustna i pisemna). Egzamin z tych przedmiotów będzie weryfikowany na poziomie podstawowym.

Następnie uczniowie będą musieli przystąpić do egzaminu z co najmniej 1 przedmiotu na poziomie rozszerzonym (maksymalnie - z 6). Lista tych przedmiotów też jest niemal identyczna z obecnie obowiązującą - wyleciała z niego tylko wiedza o tańcu. To tzw. rekrutacyjna część egzaminu maturalnego, potrzebna do tego, aby dostać się na wybraną uczelnię. Dlatego od oceny z tego przedmiotu nie będzie uzależniony fakt otrzymania przez ucznia świadectwa maturalnego.

MEN chce także skończyć z prezentacją maturalną, krytykowaną powszechnie przez nauczycieli. Prezentację zastąpi ustny egzamin, podczas którego uczeń odpowie na wybrane losowo pytania przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Za: natablicy.pl