Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Ankieta nt. działań podejmowanych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

Opublikowano: 22.01.2013r.

Kuratorium Oświaty w Gdańsku opublikowało na swojej stronie list Jerzego Karpińskiego, dyrektora Wydziału Zdrowia-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego, do dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uprzejmie informuję, iż dnia 24 maja 2012 roku Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 159/12 został powołany Zespół do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016, którego zadaniem jest monitorowanie, koordynowanie i realizowanie zadań określonych w Harmonogramie Programu. Jednym z aktywnych uczestników, są szkoły województwa pomorskiego, które zobowiązane są do realizacji działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia dotyczącej tematyki HIV/AIDS.

Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej działań podejmowanych w Państwa placówce w roku 2012 dostępnej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku www.kuratorium.gda.pl w terminie do 8 lutego 2013 roku.

Pismo Pama Jerzego Karpinskiego skierowane do dyrektorów szkół

Link do ankiety : Ankieta nt. działań podejmowanych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w placówce, dotyczących tematyki HIV/AIDS w roku 2012