Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

Opublikowano: 21.01.2013r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zachęca do lektury nowej publikacji przygotowanej przez Zespół Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu systemowego "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" pod tytułem "Innowacyjne przykłady zarządzania i finansowania oświaty przez samorządy. Baza dobrych praktyk" (pod redakcją Anthonego Levitasa). Publikacja zawiera 15 szczegółowych przykładów dobrych praktyk, a więc inicjatyw jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, mających na celu wzmocnienie lokalnych systemów oświatowych.

Przedstawione analizy dotyczą szerokiego zakresu problemów i zagadnień. Wszystkie zostały przygotowane przez samorządowców odpowiedzialnych za oświatę na swoim terenie. Wszystkie mają też zbliżoną strukturę i zaczynają się od skrótowego przedstawienia lokalnego systemu szkolnego z jego problemami i wyzwaniami oraz od zwięzłego opisu innowacyjnego programu lub projektu. Następnie podany został bardziej szczegółowy opis jak te programy i projekty zostały wdrożone, jakie były ich sukcesy i porażki, a na koniec, jakie wnioski z tych doświadczeń mogą wysnuć dla siebie inne samorządy w Polsce pragnące wdrożyć podobne rozwiązania.

Autorom publikacji przyświecały dwa cele. Z jednej strony chcieli uzyskać od wiodących praktyków pogłębione analizy o tym, w jaki sposób stawiają czoła wyzwaniom, przed którymi stoją wszystkie samorządy w Polsce. Z drugiej zaś strony mieli nadzieję, że upowszechnienie tych przykładów może pomóc innym samorządom podnosić jakość pracy prowadzonych przez nie szkół. (ze Wstępu do publikacji)

Zapraszamy do lektury. Publikacja będzie upowszechniana wśród samorządowców podczas szkoleń oraz innych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu z udziałem przedstawicieli JST. Wersja elektroniczna publikacji jest dostępna w materiałach do pobrania.

 

Za: ore.edu.pl