Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nowe przepisy rekrutacji do szkół i przedszkoli już za rok

Opublikowano: 21.01.2013r.

Po tym, jak Trybunał Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność przepisów regulujących rekrutację do szkół i przedszkoli ustalono, że nowe przepisy mają być uchwalone do 19 stycznia 2014 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności przepisów dotyczących rekrutacji do szkół i przedszkoli został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Trybunał stwierdził, że art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty jest niekonstytucyjny, ponieważ pozostawia ministrowi zbyt dużą dowolność w zakresie określania zasad rekrutacji do placówek oświatowych.

Moc obowiązującą stare przepisy utracą w ciągu 12 miesięcy. Oznacza to, że nowe przepisy ustawodawca powinien wydać do 19 stycznia 2014 r., kiedy to zakwestionowany artykuł nie będzie już obowiązywał.

 

Za: natablicy.pl