Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nauczyciel w czasie ferii może, ale nie musi dorobić

Opublikowano: 17.01.2013r.

Tylko duże miasta zapewnią atrakcje dla uczniów, którzy w czasie zimowej przerwy pozostają w domu. W niewielkich miejscowościach mogą najczęściej liczyć na zajęcia w świetlicach. Najbiedniejsze gminy nawet na to nie mają pieniędzy w swoich budżetach – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

W poniedziałek w pięciu województwach rozpoczęły się ferie zimowe. Szkoły nie mają obowiązku organizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych w tym czasie. Wiele samorządów stara się zorganizować dodatkowe zajęcia dla dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżają. Do ich prowadzenia często zatrudnia się nauczycieli, jednak samorządy muszą za to dodatkowo zapłacić. Nauczyciel ma prawo odmówić pracy w ferie, bowiem Karta Nauczyciela gwarantuje mu wówczas czas wolny. Nauczyciel, który zdecyduje się na pracę w ferie powinien podpisać na ten czas odrębną umowę.

 

Za: literka.pl