Łukasz Cichowski

Opublikowano: 11.12.2010r.

Absolwent WSMSGiP w Gdyni na kierunku stosunki międzynarodowe. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

Radny dzielnicy Cisowa w latach 2007-2010.

Wybrany do Rady Miasta w okręgu nr 2 - Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie-Demptowo.

Członek Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dyżury:
Urząd Miasta - drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.00-18.00
Rada Dzielnicy Cisowa - pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 17.00-18.00

Kontakt:
e-mail: lukas_cich@wp.pl lub pocztą na adres Biura Rady Miasta, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, z dopiskiem Łukasz Cichowski

Strona internetowa radnego: www.lukaszcichowski.pl