Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
„Razem” znów tematem nr 1

Opublikowano: 25.10.2009r.

„Razem wobec przyszłości w stronę odpowiedzialności i sukcesu zbiorowego”. Pod takim tematem 17 października w warszawskiej SGH odbył się IV Kongres Obywatelski. Był to kolejny etap debaty społecznej, która poprzednio odbywała się na Politechnice Gdańskiej. Tym razem głównym zagadnieniem było jednoczenie narodu w walce z kryzysem i wyzwaniami łączącymi się z dalszym rozwojem państwa.
Gazeta Swietojanska

Foto: Jakub Woźniak

Kongres otwierała sesja plenarna, w której można było posłuchać wypowiedzi między innymi Lecha Wałęsy, prof. Janusza Czapińskiego, prof. Zdzisława Krasnodębskigo czy Joanny Szczepkowskiej. Głównym aspektem rozważań było budowanie wspólnoty tak, aby sukces jednostki mógł owocować sukcesem zbiorowym. Przemówienie otwierające kongres, wygłoszone przez Jana Szomburga, dotykało właśnie tej problematyki. Pomysłodawca debaty mówił o potrzebie ponownego zjednoczenia społeczeństwa. Wspomniał również fakt, że jako naród mamy problem w osiąganiu celów wymagających zjednoczenia.

Gazeta Swietojanska

Foto: Jakub Woźniak

Pojawia się pytanie, kto odpowiada za brak tego „Razem” w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Starała się na to odpowiedzieć Magda Megger, najmłodsza z w przemówieniu pt. „Czy polska szkoła uczy „razem”? Chyba każdy, kto zna aktualną sytuację szkolnictwa bez zastanowienia powie, że nie uczy. Właściwie uczy niewielu rzeczy, które przydają się w późniejszym, społecznym życiu. Na ile jednak to szkoła jest winna tej niechęci do współpracy? Zdaniem tegorocznej maturzystki, wina leży trochę w pokoleniu słynnego roku '89. Brakuje przekazania wartości, które przyświecały tamtemu pokoleniu. Zapewne po części jest to także spowodowane zmianą systemu, ale fakt jest faktem, że wychowanie w duchu „razem” zanika.

Gazeta Swietojanska

Foto: Jakub Woźniak

Po rozpoczęciu kongresu jak nakazuje tradycja, miały miejsce sesje tematyczne. Swoiste debaty z uczestnikami, w których głos zabrało bardzo wielu przybyłych. Na uwagę na pewno zasługuje debata pod hasłem „Portret Młodego Pokolenia”. Była to mieszanka ciekawych, choć niekiedy słabo trafionych, wypowiedzi zebranej młodzieży z głosami panelistów. Do udanych głosów na pewno można zaliczyć wypowiedź prof. Pawła Śpiewaka oraz dr Michała Łuczewskiego, socjologów Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak najcenniejsze były głosy z sali. Uczestnicy kongresu chętnie zabierali głos, a przybyli uczniowie poszukiwali rozwiązań problemu braku jedności wśród młodzieży i ukazywali przyczyny panującej sytuacji.

Gazeta Swietojanska

Foto: Jakub Woźniak

IV Kongres Obywatelski zakończył się sesją podsumowującą, w której można było wysłuchać sprawozdań z debat, a całość podsumowali prof. Jadwiga Staniszkis z Uniwersytetu Warszawskiego, poseł Janusz Lewandowski oraz Maciej Witucki, przewodniczący Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego. Impreza zgromadziła około 1000 osób, a w trakcie debat poruszono wiele ważnych problemów. Nasuwa się tylko pytanie, a raczej apel, aby rozmowy te nie skończyły się w murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ale doprowadziły do pewnych zmian, których owoce będą widoczne.

Gazeta Swietojanska

Foto: Jakub Woźniak

Więcej zdjęć w galerii:

IV Kongres Obywatelski, SGH, Foto: Jakub Woźniak
Autor

obrazek

Jakub Woźniak
(ostatnie artykuły autora)

Jestem człowiekiem, który ma wiele zainteresowań. Fotografia, dziennikarstwo i aktorstwo są dziedzinami, które staram się ciągle rozwijać. Swoją przyszłość wiążę jednak z pisaniem książek i opowiadań. Prywatnie zakręcony człowiek z tysiącem pomysłów na sekundę, maniak muzyki.